[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

13 / มิ.ย. / 2562 : กิจกรรมเทศบาล
ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๘ ? ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ได้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ และได้รับเกียรติจาก นายนิสิต สินธุไพ
27 / พ.ค. / 2562 : กิจกรรมเทศบาล
จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บริเวณริมฝั่งสระน้ำหลังบ้านพักเทศบาลตำบลโพนทราย เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนแล
27 / พ.ค. / 2562 : กิจกรรมเทศบาล
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายชัย อ้นถาวร นายอำเภอโพนทราย เป็นประธานในพิธีเปิดงานการถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ประชาชนจิตอาสา ในเขตพื้นที่อำเภอโพนทราย เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมทรายเงิน เทศบาลตำ
13 / พ.ค. / 2562 : กิจกรรมเทศบาล
กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๒
ในวันที่ ๒๔ เมษายน ของทุกปีเป็นวันเทศบาล นำโดย นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานเทศบาล/ลูกจ้าง ได้ทำพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่และทำบุญถวายภัตตาหารเที่ยงแด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นศิริมงคล และได้จัดกิจกรร
22 / เม.ย. / 2562 : กิจกรรมเทศบาล
สืบสานงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี ๒๕๖๒ ณ บริเวณใต้อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันผู้
22 / เม.ย. / 2562 : กิจกรรมเทศบาล
?คืนรักสู่อ้อมกอด? ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย ได้มีพิธีมอบใบอนุบัตร ตามโครงการปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพนทราย?คืนรักสู่อ้อมกอด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑? ณ โดมอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
22 / เม.ย. / 2562 : กิจกรรมเทศบาล
โครงการผู้ปกครองร่วมใจเสริมสร้างพัฒนาการเด็กเล็กสมวัย ประจำปี ๒๕๖๑
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพนทราย ได้จัดทำโครงการผู้ปกครองร่วมใจเสริมสร้างพัฒนาการเด็กเล็กสมวัย จัดประสบการณ์ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ เช่น วัดพระธาตุเรืองรอง ศึกษาแหล่งเรีบน
13 / มี.ค. / 2562 : กิจกรรมเทศบาล
กีฬาหน่วยงานสัมพันธ์ ๖๒
เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย ร่วมกับ ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการอำเภอโพนทราย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ทำการแข่งขันกีฬาหน่วยงานท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอโพนทรายณ สนามกีฬาชั่วคราวอำเภอโพนทรายและสนามกีฬาเทศบาลตำบลโพนทราย ซ
21 / ม.ค. / 2562 : ข่าวเด่น
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อน
เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ นำโดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ ห้องประชุมทรายเงินเทศบาลตำบลโพนทราย ซึ่งมีหน่วยงานราชการและประชาชนทุกชุมชน มาร่วมกิจกรรมพร้อมจำหน่ายสินค้าพืชผักสวนครั
21 / ม.ค. / 2562 : ข่าวเด่น
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโพนทราย วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รู้ถึงค
7 / ม.ค. / 2562 : กิจกรรมเทศบาล
พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ ๑ มกราคม ของทุกปี เทศบาลตำบลโพนทราย นำโดย นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บริเวณศาลหลักเมืองอำเภอ โพนทราย และได้รับเกียรติจาก นายชัย อ้นถาวร อำเภอโพนทราย เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ มีคณะผ
2 / ธ.ค. / 2561 : กิจกรรมเทศบาล
โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลโพนทราย นำโดย นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ได้กำหนดจัดทำโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายชัย อ้นถาวร
6 / พ.ย. / 2561 : ข่าวเด่น
ท้องถิ่น จังหวัดเข้าตรวจเยี่ยม ตรวจประเมิน
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน ได้มาเยี่ยมเยียนและพบปะ พร้อมทั้งมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอโพนทราย ณ ห้องประชุมทรายเงิน เทศบาลตำบ
6 / พ.ย. / 2561 : ข่าวเด่น
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลโพนทราย นำโดย นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหาก
6 / พ.ย. / 2561 : ข่าวเด่น
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตครบรอบ ๒ ปี ณ หอประช
9 / ต.ค. / 2561 : กิจกรรมเทศบาล
มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการห่วงใยผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพเทศบาลตำบลโพนทราย
เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ นายอุดม วงบุดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการห่วงใยผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพเทศบาลตำบลโพนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภ
9 / ต.ค. / 2561 : กิจกรรมเทศบาล
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเทศบาลตำบลโพนทราย
เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย เป็นประธานเปิดงานโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเทศบาลตำบลโพนทราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำในการบำรุงรักษาไฟฟ้าในอาคารและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน รวมทั้งเป็น
9 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเยาวชนยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด
เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ นายธิติพงศ์ ธรศรี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการเทศบาลตำบลโพนทรายเป็นประธานเปิดงานโครงการเยาวชนยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้เด็กและเยาวชนได้มีภูมิคุ้มกันด้านป้องกันและห่างไกลยาเสพติด สร้างศัก
27 / ส.ค. / 2561 : กิจกรรมเทศบาล
ส่งมอบอุปกรณ์ตามโครงการเก้าอี้สุขาพาสุขสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายอุดม วงบุดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ส่งมอบอุปกรณ์ตามโครงการเก้าอี้สุขาพาสุขสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือคนพิการและผู้สูงอายุในการนั่งยองขับถ่าย เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
27 / ส.ค. / 2561 : กิจกรรมเทศบาล
วันแม่แห่งชาติ
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลโพนทราย นำโดย นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมงานพิธีวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>


 
สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย
  ตำบลโพนทราย  อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 45240
เบอร์โทรศัพท์ 043-595078 เบอร์แฟกซ์ 043-595009
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05 :: Edit by Channarong Kroonoi