[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

"ซื้อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤิทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"
 

  

  

21 / ม.ค. / 2562 : ข่าวเด่น
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อน
เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ นำโดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ ห้องประชุมทรายเงินเทศบาลตำบลโพนทราย ซึ่งมีหน่วยงานราชการและประชาชนทุกชุมชน มาร่วมกิจกรรมพร้อมจำหน่ายสินค้าพืชผักสวนครั
21 / ม.ค. / 2562 : ข่าวเด่น
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโพนทราย วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รู้ถึงค
7 / ม.ค. / 2562 : กิจกรรมเทศบาล
พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ ๑ มกราคม ของทุกปี เทศบาลตำบลโพนทราย นำโดย นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บริเวณศาลหลักเมืองอำเภอ โพนทราย และได้รับเกียรติจาก นายชัย อ้นถาวร อำเภอโพนทราย เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ มีคณะผ
2 / ธ.ค. / 2561 : กิจกรรมเทศบาล
โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลโพนทราย นำโดย นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ได้กำหนดจัดทำโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายชัย อ้นถาวร
6 / พ.ย. / 2561 : ข่าวเด่น
ท้องถิ่น จังหวัดเข้าตรวจเยี่ยม ตรวจประเมิน
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน ได้มาเยี่ยมเยียนและพบปะ พร้อมทั้งมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอโพนทราย ณ ห้องประชุมทรายเงิน เทศบาลตำบ
6 / พ.ย. / 2561 : ข่าวเด่น
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลโพนทราย นำโดย นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหาก
6 / พ.ย. / 2561 : ข่าวเด่น
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตครบรอบ ๒ ปี ณ หอประช
9 / ต.ค. / 2561 : กิจกรรมเทศบาล
มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการห่วงใยผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพเทศบาลตำบลโพนทราย
เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ นายอุดม วงบุดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการห่วงใยผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพเทศบาลตำบลโพนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภ
9 / ต.ค. / 2561 : กิจกรรมเทศบาล
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเทศบาลตำบลโพนทราย
เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย เป็นประธานเปิดงานโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเทศบาลตำบลโพนทราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำในการบำรุงรักษาไฟฟ้าในอาคารและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน รวมทั้งเป็น
9 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเยาวชนยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด
เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ นายธิติพงศ์ ธรศรี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการเทศบาลตำบลโพนทรายเป็นประธานเปิดงานโครงการเยาวชนยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้เด็กและเยาวชนได้มีภูมิคุ้มกันด้านป้องกันและห่างไกลยาเสพติด สร้างศัก
27 / ส.ค. / 2561 : กิจกรรมเทศบาล
ส่งมอบอุปกรณ์ตามโครงการเก้าอี้สุขาพาสุขสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายอุดม วงบุดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ส่งมอบอุปกรณ์ตามโครงการเก้าอี้สุขาพาสุขสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือคนพิการและผู้สูงอายุในการนั่งยองขับถ่าย เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
27 / ส.ค. / 2561 : กิจกรรมเทศบาล
วันแม่แห่งชาติ
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลโพนทราย นำโดย นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมงานพิธีวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
27 / ส.ค. / 2561 : ข่าวเด่น
ตรวจปัสสาวะตามแผนปฏิบัติการ “ยุทธการสาเกตนคร ” กวาดล้างยาเสพติด
เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ขอความร่วมมือบุคลากรของเทศบาลตำบลโพนทราย เพื่อตรวจปัสสาวะตามแผนปฏิบัติการ “ยุทธการสาเกตนคร ” กวาดล้างยาเสพติด จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมทรายเงิน เทศบาลตำบลโพนทราย
6 / ส.ค. / 2561 : กิจกรรมเทศบาล
กิจกรรมงานพิธีวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลโพนทราย นำโดย นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมงานพิธีวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
6 / ส.ค. / 2561 : กิจกรรมเทศบาล
โครงการถวายต้นเทียนพรรษาในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลโพนทราย นำโดย นายณัฐพล สุขสีดา ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนทราย พร้อมคณะผู้บริหาร/พนักงานเทศบาล และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพนทราย ได้จัดทำโครงการถวายต้นเทียนพรรษาในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ แด่พระภิกษุสงฆ์
6 / ส.ค. / 2561 : กิจกรรมเทศบาล
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๓ - ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๑ นายอุดม วงบุดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงาน/ลูกจ้าง ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๑ ณ จังหวัดจันทบุรี เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ประสบ
2 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรมเทศบาล
โครงการถนนคนเดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
นายอุดม วงบุดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย ได้จัดทำ “โครงการถนนคนเดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐” ทุกวันพฤหัสบดี ณ ถนนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสร้างชุมชนที่เข้มแข็งมีฐานะทางเศรษฐกิจที่พึ่งพาตนเองได้ ลดภาวะการว่างงานและสร้างรายได้ให้แก่
18 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวเด่น
ได้รับมอบรางวัลดีเด่นอำเภอขนาดเล็ก (S)
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย ได้รับมอบรางวัลดีเด่นอำเภอขนาดเล็ก(S) การคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการบริหารจัดการเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๑
18 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒ – ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลโพนทราย นำโดย นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ได้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ และได้รับเกียรต
18 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวเด่น
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพนทราย ประจำปี ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายคงคา ชื่นจิต นายอำเภอโพนทราย ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพนทราย ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ได้มีความรู้ และส่งเสริมการมีสุขภาพร่างก

กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>


 
สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย
  ตำบลโพนทราย  อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 45240
เบอร์โทรศัพท์ 043-595078 เบอร์แฟกซ์ 043-595009
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05 :: Edit by Channarong Kroonoi