[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

"ซื้อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤิทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"
 
สำนักงาน เทศบาล ตำบลโพนทราย
 
<< กรกฏาคม 2560 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
การพัฒนา Koratsite
การพัฒนา Koratsite การพัฒนาเว็บเพื่อการศึกษา   เข้าชม :  [1762]
เลี้ยงไก่ไข่ด้วยอีแวป...ทำไบโอแก๊สลดค่าใช้จ่าย
แม้ว่าการเลี้ยงไก่ไข่ที่ทำอยู่ขณะนี้ จะดูเสมือนเลี้ยงให้คนอื่น ไก่ที่กำลังเลี้ยงอย่างเอาใจใส่   เข้าชม :  [653]
ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ   เข้าชม :  [602]
ใครที่ชอบทานเต้าหู้
เต้าหู้ เป็นอาหารที่มีโปรตีนสูง และนำมาประกอบอาหารกันอยู่เป็นประจำ ปัจจุบันเต้าหู้ที่เห็นขายกันอยู่ใ   เข้าชม :  [435]
อาบน้ำให้หมดจด ห่างไกลโรคภัย
ชื้อโรคที่ติดต่อกันทางสัมผัส ถือเป็นภัยเงียบที่คุกคามพวกเราโดยไม่ รู้เนื้อรู้ตัว ไม่ว่าจะเป็นโรคตาแด   เข้าชม :  [574]
 

ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลโพนทราย นำโดย นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ได้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ และได้รับเกี  เข้าชม :  [7]
โครงการอบรมเฝ้าระวังผู้ประกอบอาชีพในกลุ่มเสี่ยงสารเคมี
เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เทศบาลตำบลโพนทราย โดยนายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเฝ้าระวังผู้ประกอบอาชีพในกลุ่มเสี่ยงสารเคมี ณ บ้านหนองบัวดอนต้อน หมู่ที่ ๘ ตำบลโ  เข้าชม :  [11]
โครงการเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลโพนทราย โดยนายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ได้ดำเนินการจัดโครงการเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓ – ๑๙  เข้าชม :  [24]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
สืบสานงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๐  27 / เม.ย. / 2560  เข้าชม :  [32]
“คืนรักสู่อ้อมกอด” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  27 / เม.ย. / 2560  เข้าชม :  [27]
กีฬาหน่วยงานท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอโพนทราย ประจำปี ๒๕๖๐  15 / มี.ค. / 2560  เข้าชม :  [73]
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพนทราย ประจำปี ๒๕๖๐  15 / มี.ค. / 2560  เข้าชม :  [47]

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 
  ประชาสัมพันธ์ศึกษาดูงาน โพสต์เมื่อ 12 ก.ค. 2560 : 11:23  โดย padtidtravel [ อ่าน 4 / ตอบ 0 ]  
  ตารางแคลอรี่ โพสต์เมื่อ 23 มิ.ย. 2560 : 00:46  โดย K.Wanchai [ อ่าน 7 / ตอบ 0 ]  
  มะเร็งเต้านม โพสต์เมื่อ 23 มิ.ย. 2560 : 00:45  โดย K.Wanchai [ อ่าน 7 / ตอบ 0 ]  
  โรคซึมเศร้า โพสต์เมื่อ 23 มิ.ย. 2560 : 00:44  โดย ดร.สุริยัน [ อ่าน 8 / ตอบ 0 ]  
  ยาแก้ปวด โพสต์เมื่อ 23 มิ.ย. 2560 : 00:42  โดย ดร.สุริยัน [ อ่าน 8 / ตอบ 0 ]  
  ริดสีดวงทวารหนัก โพสต์เมื่อ 23 มิ.ย. 2560 : 00:41  โดย ดร.สุริยัน [ อ่าน 8 / ตอบ 0 ]  
  ดีซ่าน โพสต์เมื่อ 23 มิ.ย. 2560 : 00:40  โดย K.Siriwan [ อ่าน 8 / ตอบ 0 ]  
  ภูมิแพ้ โพสต์เมื่อ 23 มิ.ย. 2560 : 00:39  โดย K.Siriwan [ อ่าน 8 / ตอบ 0 ]  
  ต้อหิน โพสต์เมื่อ 23 มิ.ย. 2560 : 00:38  โดย Dr. Jenjira Suksawas [ อ่าน 9 / ตอบ 0 ]  
  ความดันโลหิตสูง โพสต์เมื่อ 23 มิ.ย. 2560 : 00:37  โดย ดร.สุรชัย วงศ์คำแหง [ อ่าน 9 / ตอบ 0 ]  

16 / ก.ค. / 2560 : การเงินและบัญชี
รายงานรายรับ – รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
อาศัยอานาจตามความนัย ข้อ 40 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 40 กาหนดให้องค์กร- ปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานรายรับ – รายจ่าย ประจาปีงบประมาณที่สิ้นสุด ทั้งงบประมาณรายจ่าย และเงิ  จำนวนผู้อ่าน :  [1]

16 / ก.ค. / 2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ด้วยเทศบาลตาบลโพนทราย อาเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทาแผนการจัดหาพัสดุ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  จำนวนผู้อ่าน :  [4]

16 / ก.ค. / 2560 : งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  จำนวนผู้อ่าน :  [0]

9 / มิ.ย. / 2560 : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม เทศบาลตำบลโพนทราย ปี 2559
อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม เป็นภัยธรรมชาติร้ายแรงที่ทำความเสียหายเป็นจำนวนมาก ถึงแม้ว่าจะคาดการณ์ได้เป็นการล่วงหน้าก็ตาม ในช่วงฤดูฝนของแต่ละปีจะมีฝนตกหนักเนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำหรือพายุหมุนเขตร้อนพัดผ่านพื้นที่ ก่อให้เกิดวาตภัยและมีฝนตกหนักในพื้นท  จำนวนผู้อ่าน :  [31]

9 / มิ.ย. / 2560 : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
เทศบาลตำบลโพนทราย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ซึ่งกำหนดให้เทศบาลเป็นนิติบุคคล มีเงินรายได้ รายจ่าย มีความเป็นอิสระในการบริหา  จำนวนผู้อ่าน :  [19]

9 / มิ.ย. / 2560 : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี ๒๕๕๙
การจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว เนื่องจากกรมอุตุวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย จะเริ่มประมาณกลางเดือน ตุลาคม เป็นต้นไปถึงประมาณกลางเดือน กุมภาพันธ์ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว รวมทั  จำนวนผู้อ่าน :  [17]

9 / มิ.ย. / 2560 : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการให้บริการและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากสาธารณภัย (โบนัส ๕๙)
ด้วยสภาพทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลโพนทรายเป็นที่ราบและเป็นที่ราบลุ่มบริเวณพื้นที่รอบๆชุมชน จะเป็นพื้นที่กสิกรรมและไม่มีแหล่งน้ำไหลผ่าน สภาพของดินเป็นดินร่วนปนทรายและในช่วงระยะเดือน มีนาคม ถึง สิงหาคม ประชาชนจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค/บริโภค และการเก  จำนวนผู้อ่าน :  [16]

9 / มิ.ย. / 2560 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙
เทศบาลตำบลโพนทราย จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดยมุ่งมั่นที่จะให้หน่วยงานดำเนินการตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความสุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ จึงได้กำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อให้ส่วนราช  จำนวนผู้อ่าน :  [30]

31 / พ.ค. / 2560 : รายงานประจำปี
รายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๙
รายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๙ สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย  จำนวนผู้อ่าน :  [28]

17 / พ.ค. / 2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย มีความประสงค์จะดำเนินการตามโครงการติดตั้งเครื่องขยายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย ชุคภาคส่งสัญญาณ (แม่ข่าย) ๑ จุด และชุดภาครับสัญญาณ (ลูกข่าย) ๑๑ จุด จึงแต่งตั้งคณะบุคคลดังมีรายชื่อและตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  จำนวนผู้อ่าน :  [33]

31 / มี.ค. / 2551 : สินค้าชุมชน
ทดสอบครั้งที่ 2 เพื่อยืนยัน
ทดสอบครั้งที่2 เพื่อยืนยัน  เข้าชม :  [599]

 

การเชื่อมโยงหน่วยงานในสังกัด--
 

ข่าวประกาศสอบ
จัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารตั้งค่าที่จำเป็น

QR Code
Fanpage สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย

 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย
  ตำบลโพนทราย  อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 45240
เบอร์โทรศัพท์ 043-595078 เบอร์แฟกซ์ 043-595009
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05 :: Edit by Channarong Kroonoi