[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

"ซื้อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤิทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"
 
สำนักงาน เทศบาล ตำบลโพนทราย
 
<< กันยายน 2560 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
การพัฒนา Koratsite
การพัฒนา Koratsite การพัฒนาเว็บเพื่อการศึกษา   เข้าชม :  [1787]
เลี้ยงไก่ไข่ด้วยอีแวป...ทำไบโอแก๊สลดค่าใช้จ่าย
แม้ว่าการเลี้ยงไก่ไข่ที่ทำอยู่ขณะนี้ จะดูเสมือนเลี้ยงให้คนอื่น ไก่ที่กำลังเลี้ยงอย่างเอาใจใส่   เข้าชม :  [671]
ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ   เข้าชม :  [634]
ใครที่ชอบทานเต้าหู้
เต้าหู้ เป็นอาหารที่มีโปรตีนสูง และนำมาประกอบอาหารกันอยู่เป็นประจำ ปัจจุบันเต้าหู้ที่เห็นขายกันอยู่ใ   เข้าชม :  [456]
อาบน้ำให้หมดจด ห่างไกลโรคภัย
ชื้อโรคที่ติดต่อกันทางสัมผัส ถือเป็นภัยเงียบที่คุกคามพวกเราโดยไม่ รู้เนื้อรู้ตัว ไม่ว่าจะเป็นโรคตาแด   เข้าชม :  [587]
 

โครงการธนาคารขยะตำบลโพนทราย
เทศบาลตำบลโพนทราย นำโดย นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย และผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลโพนทราย ได้จัดทำ “ โครงการธนาคารขยะตำบลโพนทราย” เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ ที่นำไปจัดการโดยการฝังกลบอย่างถูกหลักวิชาการและถูกหลักสุขาภิบาล และได้ทำให้ช่วยลดสภาวะกระจ  เข้าชม :  [10]
วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลโพนทราย นำโดย นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมพิธีงานวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด  เข้าชม :  [9]
วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai Nation Flag Dey)
เมื่อวันพุธที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลโพนทราย นำโดย นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ในวันที่ ๒๘ กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทาน  เข้าชม :  [8]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
โครงการโพนทรายเมืองน่าอยู่ “ถนนสวยด้วยชุมชน” ประจำปี ๒๕๖๐  25 / ส.ค. / 2560  เข้าชม :  [7]
ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๐  5 / ก.ค. / 2560  เข้าชม :  [25]
โครงการอบรมเฝ้าระวังผู้ประกอบอาชีพในกลุ่มเสี่ยงสารเคมี  21 / มิ.ย. / 2560  เข้าชม :  [22]
โครงการเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  31 / พ.ค. / 2560  เข้าชม :  [59]

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 
  CT Scan ซีทีสแกน โพสต์เมื่อ 13 ส.ค. 2560 : 13:57  โดย ดร. ศิรพงศ์ รักต์เธียรธรรม [ อ่าน 14 / ตอบ 0 ]  
  โรควิตกกังวล โพสต์เมื่อ 13 ส.ค. 2560 : 13:39  โดย ดร. ศิรพงศ์ รักต์เธียรธรรม [ อ่าน 12 / ตอบ 0 ]  
  เอสโตรเจน โพสต์เมื่อ 13 ส.ค. 2560 : 13:26  โดย ดร. ศิรพงศ์ รักต์เธียรธรรม [ อ่าน 13 / ตอบ 0 ]  
  ทอนซิลอักเสบ โพสต์เมื่อ 13 ส.ค. 2560 : 13:22  โดย ดร. ศิรพงศ์ รักต์เธียรธรรม [ อ่าน 11 / ตอบ 0 ]  
  โรคมือเท้าชา โพสต์เมื่อ 13 ส.ค. 2560 : 13:18  โดย ดร. ศิรพงศ์ รักต์เธียรธรรม [ อ่าน 13 / ตอบ 0 ]  
  มะเร็งปอด โพสต์เมื่อ 13 ส.ค. 2560 : 13:12  โดย ดร. ศิรพงศ์ รักต์เธียรธรรม [ อ่าน 13 / ตอบ 0 ]  
  โรคร้ายเสี่ยงตายสูงสูดของคนไทย โพสต์เมื่อ 13 ส.ค. 2560 : 13:06  โดย ดร. ศิรพงศ์ รักต์เธียรธรรม [ อ่าน 11 / ตอบ 0 ]  
  อุจจาระปนเลือด โพสต์เมื่อ 13 ส.ค. 2560 : 12:59  โดย ดร. ศิรพงศ์ รักต์เธียรธรรม [ อ่าน 13 / ตอบ 0 ]  
  อาการท้องผูกในแมว โพสต์เมื่อ 13 ส.ค. 2560 : 12:54  โดย ดร. ศิรพงศ์ รักต์เธียรธรรม [ อ่าน 13 / ตอบ 0 ]  
  แมวอาเจียน เฉียบพลัน โพสต์เมื่อ 13 ส.ค. 2560 : 12:50  โดย ดร. ศิรพงศ์ รักต์เธียรธรรม [ อ่าน 15 / ตอบ 0 ]  

2 / ส.ค. / 2560 : รายงานผลการปฏิบัติงาน
สอบราคาจัดซื้อระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย พร้อมติดตั้ง
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดแม่ข่ายควบคุมส่งกระจายเสียงแบบไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด และชุดลูกข่ายรับสัญญาณระบบกระจายเสียงไร้สาย จำนวน ๑๑ ชุด พร้อมติดตั้ง เพื่อการเชื่อมโยงสำหรับการกระจายเสียงตามสายในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข  จำนวนผู้อ่าน :  [16]

2 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประกาศจากเทศบาล
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย มีความประสงค์จะดำเนินการติดตั้งเครื่องขยายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย ชุดสัญญาณ(แม่ข่าย) ๑ จุด และชุดภาครับสัญญาณ (ลูกข่าย) ๑๑ จุด จึงแต่ตั้งคณะบุคคลดังมีรายชื่อและตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  จำนวนผู้อ่าน :  [14]

2 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประกาศจากเทศบาล
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะรับสมัคร สอบแข่งขันบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๒ ตำแหน่ง รวม ๒ อัตรา  จำนวนผู้อ่าน :  [20]

16 / ก.ค. / 2560 : การเงินและบัญชี
รายงานรายรับ – รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
อาศัยอานาจตามความนัย ข้อ 40 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 40 กาหนดให้องค์กร- ปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานรายรับ – รายจ่าย ประจาปีงบประมาณที่สิ้นสุด ทั้งงบประมาณรายจ่าย และเงิ  จำนวนผู้อ่าน :  [20]

16 / ก.ค. / 2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ด้วยเทศบาลตาบลโพนทราย อาเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทาแผนการจัดหาพัสดุ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  จำนวนผู้อ่าน :  [46]

16 / ก.ค. / 2560 : งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  จำนวนผู้อ่าน :  [21]

9 / มิ.ย. / 2560 : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม เทศบาลตำบลโพนทราย ปี 2559
อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม เป็นภัยธรรมชาติร้ายแรงที่ทำความเสียหายเป็นจำนวนมาก ถึงแม้ว่าจะคาดการณ์ได้เป็นการล่วงหน้าก็ตาม ในช่วงฤดูฝนของแต่ละปีจะมีฝนตกหนักเนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำหรือพายุหมุนเขตร้อนพัดผ่านพื้นที่ ก่อให้เกิดวาตภัยและมีฝนตกหนักในพื้นท  จำนวนผู้อ่าน :  [52]

9 / มิ.ย. / 2560 : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
เทศบาลตำบลโพนทราย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ซึ่งกำหนดให้เทศบาลเป็นนิติบุคคล มีเงินรายได้ รายจ่าย มีความเป็นอิสระในการบริหา  จำนวนผู้อ่าน :  [35]

9 / มิ.ย. / 2560 : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี ๒๕๕๙
การจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว เนื่องจากกรมอุตุวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย จะเริ่มประมาณกลางเดือน ตุลาคม เป็นต้นไปถึงประมาณกลางเดือน กุมภาพันธ์ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว รวมทั  จำนวนผู้อ่าน :  [38]

9 / มิ.ย. / 2560 : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการให้บริการและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากสาธารณภัย (โบนัส ๕๙)
ด้วยสภาพทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลโพนทรายเป็นที่ราบและเป็นที่ราบลุ่มบริเวณพื้นที่รอบๆชุมชน จะเป็นพื้นที่กสิกรรมและไม่มีแหล่งน้ำไหลผ่าน สภาพของดินเป็นดินร่วนปนทรายและในช่วงระยะเดือน มีนาคม ถึง สิงหาคม ประชาชนจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค/บริโภค และการเก  จำนวนผู้อ่าน :  [33]

31 / มี.ค. / 2551 : สินค้าชุมชน
ทดสอบครั้งที่ 2 เพื่อยืนยัน
ทดสอบครั้งที่2 เพื่อยืนยัน  เข้าชม :  [610]

 

การเชื่อมโยงหน่วยงานในสังกัด--
 

ข่าวประกาศสอบ
จัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารตั้งค่าที่จำเป็น

QR Code
Fanpage สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย

 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย
  ตำบลโพนทราย  อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 45240
เบอร์โทรศัพท์ 043-595078 เบอร์แฟกซ์ 043-595009
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05 :: Edit by Channarong Kroonoi