[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

21 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวเด่น
โครงการอบรมเฝ้าระวังผู้ประกอบอาชีพในกลุ่มเสี่ยงสารเคมี
เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เทศบาลตำบลโพนทราย โดยนายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเฝ้าระวังผู้ประกอบอาชีพในกลุ่มเสี่ยงสารเคมี ณ บ้านหนองบัวดอนต้อน หมู่ที่ ๘ ตำบลโ
31 / พ.ค. / 2560 : กิจกรรมเทศบาล
โครงการเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลโพนทราย โดยนายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ได้ดำเนินการจัดโครงการเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓ – ๑๙
27 / เม.ย. / 2560 : กิจกรรมเทศบาล
สืบสานงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ เทศบาลตำบลโพนทราย นำโดย นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ได้จัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณใต้อาคารสำนักงานเทศบาลตำบล โพนทรา
27 / เม.ย. / 2560 : กิจกรรมเทศบาล
“คืนรักสู่อ้อมกอด” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ได้มีพิธีมอบใบอนุบัตร ตามโครงการปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพนทราย “ คืนรักสู่อ้อมกอด ประจำปีการศึกษ
15 / มี.ค. / 2560 : ข่าวเด่น
กีฬาหน่วยงานท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอโพนทราย ประจำปี ๒๕๖๐
ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการอำเภอโพนทราย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ทำการแข่งขันกีฬาหน่วยงานท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอโพนทราย ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาชั่วคราวอำเภอโพนทรายและสนามกีฬาเทศบาลตำบลโพนทราย ซึ่งได้
15 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพนทราย ประจำปี ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายสุวัฒน์ เบ้าจังหาร ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอโพนทราย เป็นประธานเปิดงานโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพนทราย ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่ผู้สูงอายุใน
1 / ก.พ. / 2560 : กิจกรรมเทศบาล
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสมวาร ครบ ๑๐๐ วัน
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ครบ ๑๐๐ วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดวารีกุฎาร
1 / ก.พ. / 2560 : กิจกรรมเทศบาล
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น ณ บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโพนทราย โดยมี นายสุวัฒน์ เบ้าจังหาร ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอโพนทราย ได้ให้เกียร
15 / ธ.ค. / 2559 : กิจกรรมเทศบาล
ศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ที่เทศบาลตำบลหนองฮี
เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ได้ไปศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ที่เทศบาลตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ต่างๆ มาเป็นแนวทางปฏิบัติแ
15 / ธ.ค. / 2559 : กิจกรรมเทศบาล
พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมอ
15 / ธ.ค. / 2559 : กิจกรรมเทศบาล
พิธีทำบุญตักบาตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอาคารใหม่หลังใหม่
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอาคารใหม่หลังใหม่ เพื่อความเป็นศิริมงคล
7 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวเด่น
“รวมพลังแห่งความภักดี”
เทศบาลตำบลโพนทราย นำโดย นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
7 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวเด่น
หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ได้จัดออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ร่วมกับโครงการจังหวัดร้อยเอ็ด หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เคล
18 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด “เทศบาลตำบลโพนทรายคัพ ครั้งที่ 2/2559”
จากการประกาศเลื่อนการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด ทางสำนักงานเทศบาลตำบลโพนทรายเหตุสมควรว่า กำหนดการในการแข่งขันสามารถดำเนินการได้ตามปกติ จึงได้มีการแจ้งกำหนดการให้ทราบว่า การแข่งขันฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด “เทศบาลตำบลโพนทรายคัพ ครั้งที่ 2/2559” จะเริ่ม
25 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย โดยการนำของนายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย ได้นำข้าราชการ ลูกจ้าง บุคลากร เข้าร่วมทำบุญตักบาตร และร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอโพนทราย โดยมีหน่วยงานราชการ พ่อค้า ป
15 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เลื่อนการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด "เทศบาลตำบลโพนทรายคัพ ครั้งที่ 2 " ประจำปี 2559
ประกาศ เลื่อนการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด "เทศบาลตำบลโพนทรายคัพ ครั้งที่ 2 " ประจำปี 2559 แบบไม่มีกำหนด จะแจ้งให้ทราบอีก ในวันที่ 16 พ.ย.2559 จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
14 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางการแข่งขันฟุตบอล 7 คน
ตารางการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด "เทศบาลตำบลโพนทรายคัพ ครั้งที่ 2 " ประจำปี 2559
4 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัคร แข่งขันฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด “เทศบาลตำบลโพนทรายคัพ ครั้งที่ 2/2559”
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย เห็นความสำคัญของประชาชนด้านสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ได้กำหนดจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คนขึ้น ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลโพนทราย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทำให้สุขภาพแข็งแรง ไม่ลุ่มหลงมัวเมากับสิ่งเสพติ
14 / ก.ย. / 2559 : ข่าวเด่น
โครงการ “การศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน” (โครงการ D.A.R.E) ประจำปี ๒๕๕๙
เทศบาลตำบลโพนทราย ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรโพนทราย ได้จัดทำโครงการ “การศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน” (โครงการ D.A.R.E) ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ นำโดย นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย เป็นประธานในพิธี
14 / ก.ย. / 2559 : ข่าวเด่น
โครงการฝึกอบรมเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปี ๒๕๕๙
วันที่ ๒๐ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลโพนทราย นำโดย นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบล โพนทราย ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในเขตพื้นที่ได้รวมกลุ่มอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีงานทำและมีความเป

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>


 
สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย
  ตำบลโพนทราย  อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 45240
เบอร์โทรศัพท์ 043-595078 เบอร์แฟกซ์ 043-595009
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05 :: Edit by Channarong Kroonoi